Voor mensen die met een ziekte kampen, kunnen patiëntenorganisaties belangrijk zijn als ondersteuningsnetwerk en informatiebron. Deze organisaties hebben geen winstoogmerk, dragen bij aan de voorlichting over behandelingsmogelijkheden en zetten zich in voor verbetering van de zorgverlening.

Wij vinden dat patiëntenorganisaties onafhankelijk dienen te zijn en wij houden ons aan de toepasselijke gedragscodes betreffende de interactie met patiëntenorganisaties.

In België heeft Actelion de volgende patiëntenorganisaties financieel ondersteund:

  • Vzw PH België
  • HTAP Belgique asbl
  • APSB (Belgische Vereniging voor sclerodermiepatiënten)