Het verantwoord ondernemerschap van Actelion wordt toegepast in al onze initiatieven, van personeelsontwikkeling en diversiteit van onze medewerkers tot behoorlijk ondernemingsbestuur, met oog voor ethiek, engagement bij onze partners evenals voor de prestatie van het bedrijf op economisch, milieu- en sociaal vlak.

TOTAAL ENGAGEMENT VOOR EEN GOED ONDERNEMINGSBESTUUR

Bij Actelion zijn wij ervan overtuigd dat ons succes afhangt van een cultuur gesteund op criteria van modern ondernemingsbestuur en gedeelde waarden. Deze waarden vereisen een respectvol, ethisch en transparant gedrag in alle aspecten van onze activiteiten. Met de nodige aandacht voor het belang van onze aandeelhouders op het vlak van transparantie en betrouwbaarheid, houdt de Raad van Bestuur toezicht op de principes, de activiteiten en de regels van het ondernemingsbestuur. Het verantwoord ondernemerschap van Actelion houdt rekening met de professionele evolutie en de diversiteit van de medewerkers, het ondernemingsbestuur, de ethiek en het engagement ten aanzien van de stakeholders, evenals met de economische, milieu- en sociale prestatie van onze organisatie.

Actelion leeft alle bestaande wettelijke reglementering na, evenals de richtlijnen van de SWX (Swiss Stock Exchange) en de Zwitserse wetgeving inzake de goede praktijken op het vlak van behoorlijk ondernemingsbestuur. De interne reglementering van het bedrijf, met in het bijzonder de statuten, omvat alle principes inzake het bestuur en toezicht van onze onderneming.

Actelion heeft verschillende lokale, Europese en internationale richtlijnen ingevoerd op het gebied van publicitair materiaal, internetsites en de organisatie van evenementen. Deze internationale regels garanderen dat het publicitair materiaal in overeenstemming is met de geldende wetgeving.