NALEVING VAN DE STRENGSTE NORMEN OP HET VLAK VAN GEZONDHEID EN VEILIGHEID, RESPECT VOOR HET MILIEU

Gezondheid en veiligheid

Gezondheid en veiligheid zijn cruciale waarden voor Actelion. Wij leveren alle mogelijke inspanningen om ongevallen en beroepsziekten te voorkomen en de gezondheid en het welzijn van ons personeel te bevorderen. Actelion verbindt zich ertoe om zijn personeel en zijn bezoekers een veilige omgeving te bieden, waarin zij kunnen werken, studeren en hun onderzoeksactiviteiten kunnen uitvoeren. Actelion past zijn uitrusting voortdurend aan volgens de recentste normen en werkt nieuwe innoverende processen uit. Veiligheid en bescherming op het vlak van gezondheid maken integraal deel uit van de functies van elk personeelslid en worden gewaarborgd dankzij sensibiliseringsacties, opleidingen en het gebruik van persoonlijke beschermingsuitrusting, maar ook door de naleving van de specifieke veiligheidsrichtlijnen en -reglementering.

Milieu

Het gebruik van middelen met minimale impact op het milieu is een belangrijke factor van duurzame ontwikkeling. In het kader van zijn engagement voor duurzame ontwikkeling doet Actelion al het mogelijke om zijn verbruik van grondstoffen en energie voortdurend te beperken en de hoeveelheid afval en uitstoot te verminderen dankzij bijvoorbeeld een strenge sortering, recyclage (in de mate van het mogelijke) en de specifieke verwijdering van alle giftig, gevaarlijk en biologisch afval.

 

Links