IN 1996 BEGON EEN KLEINE GROEP ONDERZOEKERS EN MANAGERS NA TE DENKEN OVER HET IDEE OM EEN NIEUW BIOFARMACEUTISCH BEDRIJF OP TE RICHTEN.

De oprichters van Actelion hebben elkaar gevonden dankzij een succesvolle samenwerking, aanvullende vaardigheden en het geloof in hun gezamenlijke wetenschappelijke ideeën. Na baanbrekend onderzoek gevoerd bij Roche om endotheline – een krachtige bloedvatvernauwer – en zijn receptoren te karakteriseren, ging het Roche-team aan de slag om een nieuwe klasse antihypertensiva, de zogenaamde endotheline-receptorantagonisten (ERA's) te ontdekken en te ontwikkelen.

Toen Roche besliste om met deze klasse van geneesmiddelen niet verder te gaan, grepen de oprichters de kans om hun ambitie waar te maken. De oprichters van Actelion namen een persoonlijk risico door de zekerheid die ze bij Roche hadden op te geven en een eigen bedrijf op te richten, en na wat bijkomende financiering, onderhandelden zij over de vergunning van de verbinding die zij hadden ontdekt en ontwikkeld: tezosentan en bosentan.

BEURSGANG

Slechts enkele jaren later, in april 2000, ging Actelion naar de beurs. Ongeveer een jaar later, kort nadat in april 2001 de ontwikkeling van een ERA bij een concurrent was mislukt, werd een mislukte studie gerapporteerd voor tezosentan – waarna de prijs van het aandeel kelderde. Het engagement van de oprichters wankelde echter niet, want zij gingen door met de ontwikkeling van hun tweede ERA, bosentan. In december 2001 werd hun aanvankelijk risico beloond, met bosentan als het eerste product van Actelion dat op de markt werd gebracht onder de naam Tracleer®.

Actelion werd in geen tijd verheven tot winstgevend.

“DRUG HUNTERS”

Actelion onderscheidde zich door zijn vastberadenheid om zijn eigen ontdekkingsprestaties op te drijven, zijn eigen geneesmiddelen te ontwikkelen en ze overal ter wereld op de markt te brengen. De oprichters hebben er niet voor kozen om de geneesmiddelen over te dragen en hun investering snel terug te verdienen, maar om een onderneming op te richten met een duidelijke ambitie om nieuwe geneesmiddelen te vinden en meer patiënten te behandelen.

In de loop der tijd wierp Actelion zich op als een erg actieve organisatie op het vlak van ontdekking en ontwikkeling van geneesmiddelen, ontwikkelde het zich tot een wereldwijde sales- en marketingorganisatie, met zelfs vestigingen in Japan.

 

MEDEWERKERS WERELDWIJD

Drug Discovery388
Clinical Development452
Marketing & Sales1,443
Support Functions341
Total2,624
December  2016